Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...

Inovace a moderní technologie | Výjimečný zákaznický servis | Cenově efektivní řešení


Projekce iGEO s.r.o. je společnost provádějící multioborové komplexně pojaté statické, geotechnické a geologické zakázky pro projekci realizujeme také projekci staveb samotnou. Ať se jedná o malou zakázku na venkově, rodinný dům, výrobní halu nebo velký projekt ve městě, jsme odborníci připraveni pomoci Vám v krátkém čase a za rozumné peníze najít efektivní řešení. Od roku 2017 působíme úspěšně na českém trhu pod označením Projekce iGEO s.r.o. Navazujeme na tradici sdružení iGeo založeného v roce 2006. Za dobu našeho působení na trhu máme mnoho spokojených klientů. Vzkazy a reference

Kontaktujte nás mobilem: 608 02(dva) 443, nebo e-mailem: zakazka(a)igeo.cz.

Náš tým zahrnuje řadu různorodých odborníků:

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku
Autorizovaný inženýr pro geotechniku
Autorizovaný stavitel pro vodní stavby
Odborně způsobilý hydrogeolog
Odborně způsobilý inženýrský geolog
Odborně způsobilý geolog pro výzkum geologické stavby
Pracovníci pro práci ve výškách (průzkum sanace skalního řícení)
Odborná způsobilost k realizaci geotechnických průzkumů pro pozemní komunikace Ministerstva dopravy

Statika a dynamika

Nabízíme realizaci statických výpočtů pro konstrukce průmyslové, občanské vybavenosti i rodinné domy pro všechny etapy projektové dokumentace... Více

Geotechnické inženýrství

Provádíme geotechnické a statické výpočty pomocí aplikací GEO5, FIN EC a MathCAD... Více

Geologie a hydrogeologie

Projektujete staticky náročnou stavbu? Pro 2. a 3. geotechnickou kategorii eurokód č. 7 čl. 2.1 - 20 a 2.1 - 21 (ČSN EN 1997-1) předpokládá provedení kvalitního inženýrskogeologického průzkumu... Více

Reference

Potvrzujeme, že společnost Projekce iGEO řádně provedla inženýrsko-geologický průzkum, jako podklad pro projektové práce na akci „Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek“. Průzkumná činnost (vrtné a penetrační práce) proběhly převážně z pontonu.

Těšíme se na další vzájemnou spolupráci a jsme s pozdravem.

Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a. s.
Reference k realizované a odevzdané zakázce Inženýrskogeologický průzkum pro projekci „Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Mnichovice – Kolovraty“ Potvrzuji, že společnost Projekce iGEO s.r.o. realizovala podrobný inženýrskogeologický (geotechnický) průzkum pro projekci vedení trasy cyklostezky a projekci mostních objektů, lávek a opěrných zdí. Přírodní poměry jsou v celé 14 km dlouhé trase velmi složité, nepřístupné, podmáčené, kdy většinou nebylo možné využití těžké techniky (vrtná souprava, statická penetrace apod.). Pand doktor Poul navrhl průzkum, který byl za rozumnou cenu složen z průzkumných sond, které bylo možné na požadované nepřístupné místo dopravit pouze v rukou. Cíl průzkumu byl splněn a termín odevzdání dodržen. Děkujeme za realizaci kvalitně provedeného průzkumu a doporučujeme využití bohatých zkušeností pana Poula a celého jeho týmu pracovníků v oborech inženýrská geologie a geotechnika dalším realizačním firmám.
S pozdravem Ing. Vladimír Zlatník
Manažer výroby, OHL ŽS a.s.

Ing. Vladimír Zlatník,
OHL ŽS a.s.

Dále zajišťujeme:

 • Poradenství pro efektivní řešení umístění stavby a návrh řešení - ZDARMA
 • Geologický, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum
 • Statika a dynamika staveb
 • Projekce základových konstrukcí
 • Projekce malých vodohospodářských staveb
 • Návrh sanace přírodích katastrof (sesuvy)
 • Vrtání a projekce studně
 • Vsakovací zkoušky a návrh vsakovací jámy
 • Stabilitní analýza svahu
 • Supervize, technický dozor investora (TDI)
 • Autorský dozor

Obory podnikání

 • Projekční činnost ve stavebnictví
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Geologické práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti geotechniky, geologie a hydrogeologie
 • Poradenská a konzultační činnost ve stavebnictví