Projektujete...?

Zakládat stavby v jemnozrnných zeminách v tzv. „nezámrzné hloubce“ 80 cm pod upraveným povrchem je nebezpečné z hlediska objemové nestálosti zemin a možnosti deformací základových konstrukcí!

Geotechnika, projekce, inženýrská a stavební geologie, hydrogeologie

iGEO to je Inovace v GEOtechnice

Firma iGeo je sdružením fyzických osob provádějící komplexně pojaté zakázky začínající konzultací zdarma, stavebně-technickým a geologickým průzkumem pro projekci staveb a následně statickým návrhem základových konstrukcí, případně celkovým poradenstvím a celkovým vedením zakázky. Na českém trhu působíme úspěšně od roku 2006.

Co zajišťujeme

Obory podnikání


Pokud máte zájem pouze o geologický posudek, kde jediným kritériem je nejnižší cena, obraťte se prosím na méně odbornou firmu! Cena se odvíjí od stupně projektové dokumentace a náročnosti přírodních poměrů a stavby.

NEŠUMAŘÍME za Vaše peníze...

mapa stránek  |  užitečné odkazy  |  CV Poul   © iGEO