Projektujete...?

Základová půda je počítána za součást projektované konstrukce až do hloubky, kam sahají deformace způsobené přitížením základové půdy stavbou! Provést pouze mělkou sondu je nedostatečné a nezodpovědné...!

Geotechnika, projekce, inženýrská a stavební geologie, hydrogeologie

iGEO to je Inovace v GEOtechnice

Firma iGeo je sdružením fyzických osob provádějící komplexně pojaté zakázky začínající konzultací zdarma, stavebně-technickým a geologickým průzkumem pro projekci staveb a následně statickým návrhem základových konstrukcí, případně celkovým poradenstvím a celkovým vedením zakázky. Na českém trhu působíme úspěšně od roku 2006.

Co zajišťujeme

Obory podnikání


Pokud máte zájem pouze o geologický posudek, kde jediným kritériem je nejnižší cena, obraťte se prosím na méně odbornou firmu!

NEŠUMAŘÍME za Vaše peníze...

mapa stránek  |  užitečné odkazy  |  CV Poul   © iGEO