Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...

Publikace - Geotechnika

Reference

Reference k realizované a odevzdané zakázce Inženýrskogeologický průzkum pro projekci „Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Mnichovice – Kolovraty“ Potvrzuji, že společnost Projekce iGEO s.r.o. realizovala podrobný inženýrskogeologický (geotechnický) průzkum pro projekci vedení trasy cyklostezky a projekci mostních objektů, lávek a opěrných zdí. Přírodní poměry jsou v celé 14 km dlouhé trase velmi složité, nepřístupné, podmáčené, kdy většinou nebylo možné využití těžké techniky (vrtná souprava, statická penetrace apod.). Pand doktor Poul navrhl průzkum, který byl za rozumnou cenu složen z průzkumných sond, které bylo možné na požadované nepřístupné místo dopravit pouze v rukou. Cíl průzkumu byl splněn a termín odevzdání dodržen. Děkujeme za realizaci kvalitně provedeného průzkumu a doporučujeme využití bohatých zkušeností pana Poula a celého jeho týmu pracovníků v oborech inženýrská geologie a geotechnika dalším realizačním firmám.
S pozdravem Ing. Vladimír Zlatník
Manažer výroby, OHL ŽS a.s.

Ing. Vladimír Zlatník,
OHL ŽS a.s.
Paní starostkou obce Dolní Věstonice byl objednán u RNDr. Ivana Poula geotechnický posudek pro dočasné částečné zprovoznění silnice III. třídy mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Doktor Poul a jeho tým z množství posudků, výpočtů, vlastních výzkumů a znalosti o geologické stavbě sestavili nový geologický model stavby vrstev a geotechnický model pro statické posouzení stability svahu. Tímto byly vyvráceny dosavadní chybné názory na aktivní sesuvy v oblasti. Využití služeb RNDr. Poula pro jeho analytické znalosti v širokém rozpětí geotechniky a geologie ostatním plně doporučuji.

Ing. Ladislav Hádlík, vedoucí oblasti JIH,
SÚS Jihomoravského kraje