Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...

Zajímavé informace


Práva povinnostmi a zodpovědnosti inženýrského geologa - držitele oprávnění osoby odborně způsobilé od MŽP ČR a jeho vliv na projekci založení - žádost o stanovisko.

Objasnění doporučení normy ČSN P 73 1005 pro využívání směrných normových charakteristik ze zrušené normy ČSN 73 1001

Jak ověřit dostatečnost geotechnického průzkumu

Geotechnika se podílí dvaceti procenty na celkových rizicích stavby

Tělocvična Česká Třebová a co z toho... - projektant je zodpovědný za všechny použité podklady

Věcný průvodce pro stavbu rodinného domu