Zavolejte nám:
+420 608 022 443
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...

Zajímavé informace

Práva povinnostmi a zodpovědnosti inženýrského geologa - držitele oprávnění osoby odborně způsobilé od MŽP ČR a jeho vliv na projekci založení - žádost o stanovisko.

OBJASNĚNÍ DOPORUČENÍ NORMY ČSN P 73 1005