Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...

Kariéra

Pro dynamicky se rozvíjející tým talentovaných odborníků hledáme profesionály, absolventy i studenty pro práci na celý úvazek a případně i brigádu ke studiu.

Disponujeme vlastní vybarvenou kanceláří a laboratoří a další technikou za účelem provádění komplexních projekčních a diagnostických/průzkumných prací.

Zájemci kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese email

Jsme most mezi přírodním prostředím a realizací základových konstrukcí. Jako malá projekční firma zajištujeme projektovou dokumentaci základových a geotechnických konstrukcí, zajištění stavebních jam, stabilizaci poddolovaných území a projekci opěrných zdí. Pod vlastní střechou provádíme inženýrsko-geologické průzkumy a analýzy vlastností zemin pro projektování (dopravní stavby, vodní stavby, průmyslové objekty). Díky lepším geotechnickým modelům jsme schopni klientům ušetřit na výdajích, jelikož zcela optimalizujeme množství materiálu použitý pro tvorbu konstrukce. Naše malá firma je tvořena zaměstnanci, kteří mají jasný podíl na jejím utváření a tedy je hlavní důraz na spokojenost zaměstnanců, jejich postřehy pro posun jsou velice vítány.


GEOTECHNIK, STATIK se vztahem k základové půdě

INŽENÝRSKÝ GEOLOG


PROFESIONÁL bez autorizace/s autorizací

Schopnost samostatného myšlení, chtít učit se novému, týmová práce, práce v AutoCADu, RFEM apod…


STUDENT

Stavební inženýrství (bakalářský a navazující vzdělání)

Základní práce v AutoCADu, obecná znalost práce v GEO5, Plaxis, RFEM…

Geologie, hydrogeologie, geochemie

Práce MS Office, základy v AutoCADuŽIVOT v Projekci iGEO s.r.o.