Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...

Statika

Nabízíme realizaci statických výpočtů pro konstrukce průmyslové, občanské vybavenosti i rodinné domy pro všechny etapy projektové dokumentace. Statické výpočty probíhají v součinnosti s geotechnickou projekcí založení stavby.

 • ocelové průmyslové objekty
 • železobetonové prefabrikované haly
 • bytové residenční komplexy
 • stavby občanské vybavenosti
 • rodinné domy
 • Cena statických výpočtů je odvozena od náročnosti konstrukce, stupni projektové dokumentace a požadavkům na rychlosti dodání.

  objemový model
  prutový model

  Reference

  Geologický průzkum poruchy - sklaní řícení při silnici III/37920 v úseku Blansko - Skalní mlýn Proběhl geotechnický průzkum skalního svahu v délce 500 m, průzkum na laně, geodézie TP 76, ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14689-1, inovativní myšlení, navržení řešení a dodržení termínu.

  Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel,
  SÚS JMK
  Město Mikulov si objednalo expertní posouzení a znalecký posudek poruch na místní komunikaci Mikulov - Mušov u společnosti Projekce iGEO, s.r.o. Jednalo se o velice komplexní posouzení stávajícího stavu, proto jsme se obrátili na odborníka v oboru pana RNDr. Poula. Veškeré kroky byly objednateli vysvětleny a popsány. S dodanými službami jsme nadmíru spokojeni a kdykoliv se rádi na společnost iGEO, s.r.o. znovu obrátíme.

  Rostislav Koštial
  starosta Mikulova